Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Taletid i de politiske udvalg

Som borger, forening eller virksomhed kan du få taletid i et politisk udvalg.

Taletiden kan handle om:

 • En specifik sag på udvalgets dagsorden (du finder dagsordener her)
  • Dette kan bookes før hvert udvalgsmøde.
  • Taletiden er højst 10 minutter. Den første tid er kl. 14. 
  • Taletiden skal bookes senest mandag kl. 08 i ugen, som mødet ligger i.
 • Et selvvalgt emne, som udvalget har ansvar for. 
  • Dette kan bookes én gang i kvartalet.
  • Taletiden er højst 15 minutter. Den første tid er kl. 14.30.
  • Taletiden skal bookes senest syv dage før mødet.

Book taletid

Du kan kun få taletid én gang på samme møde, og du kan kun få taletid én gang om samme sag. I de sidste tre måneder før et kommunalvalg kan du ikke booke taletid. 

Taletid før hvert udvalgsmøde kan maksimalt vare 30 minutter samlet set. Er der flere, der har booket tid, må du forvente, at din taletid bliver forkortet. 

Sådan booker du taletid

Du kan booke taletid i alle politiske udvalg. Du skal altid bestille en tid i forvejen.

Når du bestiller en tid, skal du:

 • Oplyse dit navn, telefonnummer og mailadresse.
 • Oplyse, hvem du repræsenterer - borger, forening eller virksomhed.
 • Oplyse navn på øvrige personer, der deltager, og eventuelt hvem de repræsenterer.
 • Oplyse, hvilken sag på dagsordenen eller hvilket emne det drejer sig om. 

Udvalgsformanden afgør, om ønsket om taletid kan imødekommes. Derfor vender vi tilbage med besked om, hvorvidt vi kan bekræfte eller afvise din booking.

Sådan foregår taletid

Når du ankommer til rådhuset, skal du tjekke dig ind på standeren ved hovedindgangen. Du bliver herefter hentet ved indgangen.

Under taletiden kan du præsentere dine input og betragtninger til sagen eller emnet. Udvalgsmedlemmerne kan stille dig opklarende spørgsmål, men du kan ikke forvente, at udvalgsmedlemmerne besvarer spørgsmål på mødet. Selve den politiske drøftelse og beslutningen i sagen tager udvalget for lukkede døre, efter at taletiden er afsluttet.

Udvalgsformanden leder drøftelserne under taletiden. Udvalgsformanden afgør tvivlsspørgsmål om reglerne for taletid og afgør, hvornår taletiden er slut.

Hvad har hvert udvalg ansvar for?

Her kan du se, hvilke områder som udvalgene har ansvar for.

 • Økonomi
  Økonomiudvalget har ansvaret for kommunens økonomiske planlægning og kommuneplanlægning - herunder: 
  • Erhvervs- og turismepolitik
  • By- og boligudvikling
  • Køb, salg, udleje af fast ejendom
  • Økonomisk planlægning, indkøb- og udbud, budget, lån og leasing
  • Personaleforhold

 • Teknik, Plan- og Kultur
  Teknik-, Plan- og Kulturudvalget har ansvaret for det tekniske, miljømæssige og kulturelle område samt byplanlægning - herunder: 
  • Natur og miljø, herunder forsyningsområdet
  • Fysisk planlægning (detail)
  • Trafik og infrastruktur
  • Anlæg og drift af kommunale ejendomme
  • Bibliotek
  • Museum
  • Borgerservice
  • Kulturskole
  • Fritidscentre
  • Folkeoplysning 
  • Kulturelle aktiviteter

 • Børn- og Familie
  Børne- og Familieudvalget har ansvaret for opgaver vedrørende børn fra 0 til 15 år - herunder:
  • Dagpleje
  • Daginstitutioner
  • Privat børnepasning
  • Folkeskoler 0.-9. klasse, inklusive SFO/klub
  • 10. klasse og 10.+
  • Ungdomsskolen
  • Social myndighed, rådgivning og tilbud
  • Handicap myndighed, rådgivning og tilbud
  • Sundhed og tandpleje
  • Pædagogisk, psykologisk rådgivning og tilbud
  • Integration

 • Unge, Uddannelse og Beskæftigelse
  Unge- Uddannelse- og Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for opgaver vedrørende unge fra 15-30 år - herunder:
  • Forberedende grunduddannelse
  • Ungdomsuddannelser
  • Ungevejledning
  • SSP
  • Arbejdsmarked
  • Integration
  • Social myndighed, rådgivning og tilbud
  • Handicap myndighed, rådgivning og tilbud
  • Psykiatri 
  • Sundhed og tandpleje 
  • Misbrug
  • Det koordinerende ansvar for misbrugsbehandling, beskæftigelsespolitik, integrationspolitik og veteranpolitik.
 • Voksne
  Voksenudvalget har ansvaret for opgaver vedrørende voksne over 30 år med behov for støtte - herunder:
  • Social myndighed, rådgivning og tilbud
  • Handicap myndighed, rådgivning og tilbud
  • Psykiatri
  • Sundhed
  • Tværgående borgerforløb
  • Plejecentre
  • Hjemmepleje
  • Genoptræning
  • Misbrug
  • Det koordinerende ansvar for sundhedspolitik og sundhedsaftaler, frivillighedspolitik, og handicappolitik.