Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kampagnetilsyn 2017

I år bliver der sat fokus på opsporing af tilsynspligtige autoværksteder, der er registreret i CVR, men ikke indgår i vores fagsystem som tilsynspligtige virksomheder

Hvornår/hvordan

Virksomhed & Affaldsteamet fører tilsyn med virksomheder, der enten er miljøgodkendelsespligtige eller opført på en liste over virksomheder, der skal have regelmæssige miljøtilsyn. Tilsynshyppighederne er fastlagt i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

I tidens løb er virksomheder lukket og nye er opstået. Formentlig er der en del virksomheder, der ikke er med på Billund Kommunes liste over tilsynspligtige virksomheder.

Virksomhed & Affaldsteamet vil i 2017 kvalitetssikre vores lister over autoværksteder, vi skal føre tilsyn med.
Kampagnen udføres i praksis ved at gennemgå CVR-registret for udvalgte branchekoder og sammenligne med virksomhederne på tilsynslisten.

Efterfølgende vil de nye virksomheder blive kontaktet, besøgt og orienteret om reglerne.

Kampagnen udføres i oktober-december 2017.

Mål for tilsynskampagne

Formålet er, at opdaterer kommunens liste over virksomheder der skal have tilsyn, så der bliver ført tilsyn med de virksomheder, der har tilsynspligt.