Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøgningsprocedure og sagsbehandling

Ansøgninger om alkoholbevilling behandles af Bevillingsnævnets sekretariat i samarbejde med politiet.

Hvordan søger man om alkoholbevilling?


Blanketterne til ansøgningen findes på politiets hjemmeside

Blanketter til ansøgning

 

Der findes forskellige blanketter alt efter om ansøgningen vedrører et selskab eller en person.

Vedrører ansøgningen et selskab, skal der også udfyldes en ansøgning om godkendelse af bestyrer.

Sammen med ansøgningen skal der afleveres en uddybende beskrivelse vedrørende restaurationens koncept, herunder beskrivelse af størrelse, indretning, kundegruppe, åbningstid, udendørs servering o.l.

Ansøgningen sendes til sekretariatet for Bevillingsnævnet, på mail til Lena Andersen.

Sagsbehandling

Bevillingsnævnet holder møde efter behov. 

Sagsbehandlingstiden er mellem 2 og 3 måneder.