Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Alkoholbevilling

Efter restaurationsloven må alkohol kun serveres på restaurationer mv. med alkoholbevilling. Bevillingen gives af Bevillingsnævnet i samarbejde med politiet.

Hvem skal have en alkoholbevilling?

Alle, der har eller vil starte en restaurationsvirksomhed med servering af øl, vin eller spiritus skal have en alkoholbevilling.

Det kan f.eks. være en bar, diskotek, restaurant, cafe eller vinklub. Hvis du gerne vil servere et glas vin i f.eks. en frisørsalon kræver det også en alkoholbevilling.

Sydøstjyllands Politikreds har i samarbejde med Billund, Kolding, Fredericia, Vejle, Horsens, Hedensted og Skanderborg Kommune udarbejdet en Restaurations- og Bevillingsstrategi, der gælder for alle kommunerne i politikredsen.

Hvem kan få en alkoholbevilling?

  • Ansøgeren skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling.
  • Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år.
  • Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

 Derudover må ansøgeren som udgangspunkt ikke:

  • Have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.
  • Have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed.
  • Være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Læs Bevillingstrategien her

Hvor og hvor længe gælder en alkoholbevilling?

En alkoholbevilling gives for et bestemt tidsrum. Det er Bevillingsnævnet, der bestemmer hvor langt dette tidsrum er, men det mest almindelige er at give bevillingen for otte år ad gangen, som er det maksimale.

Ud over at søge alkoholbevilling hvis du åbner et nyt serveringssted, skal du også søge hvis:

  • Du åbner et nyt serveringssted i en kæde. Din alkoholbevilling følger ikke med fra en anden restauration. Heller ikke selvom de er en del af en kæde.
  • Når et serveringssted skifter ejer
  • Hvis serveringsstedet flytter til en ny adresse
  • Hvis konceptet ændres. Det kan være hvis der ændres væsentligt i antallet af siddepladser eller hvis du begynder/ophører med at servere mad. 

 Inden din bevilling udløber skal du have søgt om en fornyelse. Du skal derfor være opmærksom på udløbsdatoen, der står på din bevilling.

Læs mere på politi.dk

Enkeltstående arrangement

Skal du holde et enkeltstående arrangement, hvortil der er offentlig adgang, skal du søge politiet om en lejlighedsbevilling. Det er en bevilling, der kun gælder til et bestemt arrangement på et bestemt, nærmere afgrænset tidspunkt.

Læs mere om lejlighedsbevilling

Udvidet åbningstid

Den almindelige åbningstid er til kl. 02.00. Hvis du ønsker at have åbent mellem kl. 02 og 05, skal du søge om tilladelse til udvidet åbningstid. Ansøgninger om udvidet åbningstid behandles af Bevillingsnævnet.

Midlertidig alkoholbevilling

Du kan ansøge om en midlertidig alkoholbevilling ved Sydøstjyllands Politi. 

Du kan få en midlertidig bevilling, hvis din ansøgning ikke kan nå at blive behandlet i førstkommende møde i Bevillingsnævnet.

En midlertidig bevilling gives for et bestemt tidsrum og er kun gældende, indtil Bevillingsnævnet har truffet en afgørelse.

Midlertidig bevilling gives kun, når oplysninger om økonomi, faglighed og dokumentation i øvrigt gør det overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet vil give en alkoholbevilling.

Forhåndsgodkendelse

Hvis du overvejer at åbne en restaurationsvirksomhed, har du mulighed for at søge bevillingsnævnet om en forhåndsgodkendelse om alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse.

Denne mulighed er indført for at undgå, at kommende restauratører forgæves foretager investeringer i køb eller ombygning af lokaler med henblik på restaurationsdrift.

En forhåndsgodkendelse er alene et tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse.

Bevillingsnævnet har ikke ved at give en forhåndsgodkendelse taget stilling til, om den pågældende ansøger opfylder betingelserne for at kunne få en alkoholbevilling.

Udendørs servering

Hvis du gerne vil kunne servere alkohol udendørs, skal du have tilladelse til det. Tilladelsen kan du søge både sammen med alkoholbevillingen eller på et senere tidspunkt.

Vær opmærksom på, at der ikke står noget i ansøgningsskemaet til alkoholbevilling om ansøgning om udendørs servering. Du skal derfor søge denne tilladelse i en ansøgning for sig selv.

Bevillingsnævnet holder møder ca. en gang i kvartalet. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på 2-3 måneder.