Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskudsmuligheder

Få overblik over dine muligheder for at få tilskud fra det offentlige.

 

Tilskudsmulighed  Til hvem  Til hvad 
Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg Folkepensionister
Førtidspensionister efter de gamle regler (regler gældende før 2003)
Hjælp til dækning af medicin og diverse behandlinger, hvor der gives tilskud efter sundhedsloven.
Ved udvidet helbredstillæg kan der gives støtte til tandproteser, briller og fodbehandling.
Merudgiftsydelse (børn) Børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. Fx medicin, ekstra vask, kørsel til sygehus, kost i forbindelse med diabetes, handicaprettede kurser til forældre, ekstra udgifter til befordring af barnet til behandling. 
Merudgiftsydelse (voksne) Borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved daglige livsførelse grundet varig nedsat funktionsevne. Fx medicin, særlige kurser, håndsrækninger, ekstra vask, kørsel til uddannelse, arbejde, behandling eller fritid
Enkeltydelse Ydes i helt særlige tilfælde efter en individuel behovsvurdering Hjælp til dækning af enkeltydelser. Fx medicin, sygebehandling, tandbehandling, fysioterapi, briller, flytning, boligtilskud, depositum, samværsudgifter 
Kropsbårne hjælpemidler Børn og voksne med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Hjælp til dækning af kropsbårne hjælpemidler. Fx ortopædisk fodtøj, arm- og benproteser, støttekorsetter og bandager, parykker, brystproteser, stomihjælpemidler, kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse, diabetesartikler (test og injektionsmateriale

 

 Kørsel   Situationsafhængigt Hjælp til kørsel vurderes ud fra behov ved: Almen genoptræning, bandagist/afprøvning af hjælpemidler, fysioterapi, tandlæge m.fl., handicapkørsel, læge/speciallæge, specialiseret genoptræning, Sydtrafik Flextur, sygehus
Generelt medicintilskud  Langt de fleste receptpligtige lægemidler har generelt tilskud  Økonomisk tilskud via CTR-saldo. Egenbetaling kan således maksimalt udgøre 4190 kr. i tilskudsperioden.
Jo større udgifter til tilskudsberettiget medicin, jo større er tilskuddet i tilskudsperioden.
Ernærings-produkter ”grøn recept” Borgere med sygdom eller alvorlig svækkelse.
Borgere som ikke er i stand til at synke eller optage almindelig kost.
Borgere som har brug for sonde.
Børn med diagnosticeret mælkeallergi.
Regionen yder tilskud sondeernæring. Protein/energidrikke og
hypoallergen modermælkserstatning.
 
Individuelle tilskud til medicin Lægemidler hvor der ikke er generelt tilskud  Skal søges af den praktiserende læge. 
Speciallæge Borgere tilmeldt folkeregistret (gult sygesikringskort)  Hele behandlingsprisen er dækket af tilskuddet ved hudlæger, øre-hals-næselæger osv.
Både med og uden henvisning fra egen læge.
Fysioterapeut  Borgere tilmeldt folkeregistret (gult sygesikringskort) Etter henvisning fra egen læge kan der via sygesikringen fås tilskud til fysioterapi.
Vederlagsfri fysioterapi  Borgere med svært fysisk handicap eller en progressiv sygdom For at få vederlagsfri fysioterapi skal behandlingen have til formål at forbedre borgerens funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelser af funktioner.
Kiropraktor Voksne over 18 år  Der er forskellige tilskudsmuligheder; Sygesikring Danmark, sundhedsforsikring gennem arbejde, aktiv arbejdsskade sag eller ansøge om økonomisk hjælp hos kommunen.
Fodterapeut Voksne over 18 år Tilskud gives i særlige tilfælde. Fx sukkersyge, svær leddegigt, svær psoriasisgigt, har nedgroede negle, har arvæv. 
Psykolog  Voksne over 18 år Tilskud kan gives efter henvisning fra egen læge.
Tandlæge for børn og unge Børn og unge under 18 år Gratis tandlægebehandling, herunder forebyggende tandlægeundersøgelser for børn og unge under 18 år.
Tandlæge for voksne  Voksne over 18 år Der gives tilskud til visse behandlinger, dog forudsat egenbetaling.