Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kommunale lokaler og udendørsanlæg

Skoler, udendørsanlæg og andre lokaler stilles gratis til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger i Billund Kommune. For benyttelse af kommunal ridehal, svømmehal og varmtvandbassin betales halvårligt gebyr.

Hvad koster det at låne lokaler?

Skoler, udendørsanlæg og andre lokaler der tilhører kommunen stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring, bad og inventar for godkendte folkeoplysende foreninger.

Hvad koster det at leje gymnastiksal, ridehal, svømmehal og varmtvandsbassin?

Gymnastiksal, ridehal, svømmehal og varmtvandsbassin betales der gebyr for at benytte.

Det er altid medlemstallet indberettet 1. november året før, der ligger til grund for beregningen.

Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør over 75 % af foreningens samlede medlemstal, betaler 50% i gebyr.

Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør mellem 51-74% af foreningens samlede medlemstal betaler 35 % i gebyr.

Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør maksimalt 50% af foreningens samlede medlemstal betaler 15 % i gebyr.

Voksenundervisning (aftenskoler) betaler 25% i gebyr

Priser for lokaleudlejning 

Er der nogen begrænsninger?

Ja. Lokalerne stilles kun gratis til rådighed, til ikke entrégivende arrangementer. Hvis der opkræves entré, må foreningen selv afholde udgiften for lokaleleje.

Hvordan søger vi?

Ansøgninger / henvendelser om lokaler i Billund Idrætscenter fremsendes direkte til halinspektøren i Billund Idrætscenter.

Ansøgning / henvendelse om lån af lokale sker direkte til stedet.

Ansøgning / henvendelse om lån af gymnastiksal sker hos Børne- og Kulturforvaltningen.

Ansøgning /henvendelse om lån af svømmehal sker til Magion.

Ansøgning/ henvendelse om lån af ridehal sker til Børne- og Kulturforvaltningen.

Ansøgningsskema til lån af lokaler

Hvornår skal vi søge?

Der er ansøgningsfrist 15. marts for den kommende sæson.

Ankemulighed


Beslutninger, der er truffet i Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.