Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fysioterapi til børn og unge

Har dit barn ikke alderssvarende motorik, sansemotoriske udfordringer eller et fysisk eller psykisk handicap? Så kan fysioterapeuten i PPS måske hjælpe.

Hvordan kommer jeg i kontakt? Tal altid med det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud eller skole, hvis du har en bekymring for dit barns udvikling. Hvis dit barn endnu ikke er i dagtilbud kan du tale med sundhedsplejersken.

I kan sammen beslutte om bekymringen bør drøftes på et tværfagligt distriktsmøde. Der er også mulighed for at kontakte fysioterapeuten i Åben rådgivning.

Åben rådgivning

Kontakt fysioterapeuten pr. mail.

Rådgivningen kan foregå pr. mail, telefon, i dit hjem, i dagtilbuddet/skolen eller på Rådhuset. Vi aftaler, hvad der er mest meningsfyldt.

I den åbne rådgivning kan du få råd i forhold til specifikke problemstillinger. Fysioterapeuten kan evt. vurdere, at det er en problemstilling, der kræver nærmere undersøgelse og faglig vurdering(PPV).

Pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)

Du vil som forælder altid blive bedt om at give dit samtykke, inden fysioterapeuten undersøger dit barn.

Fysioterapeuten benytter motoriske test, fysioterapeutiske undersøgelser og observationer til at lave den faglige vurdering – evt. i samarbejde med andre relevante fagpersoner.

Den faglige vurdering er et redskab til at forstå barnets vanskeligheder bedre. Målet er, at barnet kan deltage i aldersvarende leg og fysisk aktivitet.

Vedligeholdelsestræning

Hvis dit barn har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan dit barn bevilges vedligeholdelsestræning.

Bevillingen forudsætter en PPV og at barnet ikke er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Læs mere om vederlagsfri fysioterapi på Sundhedsstyrelsen.dk 

Formålet med vedligeholdelsestræning til børn er at gøre forældre og professionelle i stand til at fastholde barnets hidtidige funktionsniveau og give redskaber til, hvordan de opretholder og udvikler barnets funktioner i takt med barnets udvikling.

Vedligeholdelsestræning målrettes barnets daglige miljø.

Som udgangspunkt vil et vedligeholdelsestræningsforløb vare 12 uger. Et forløb kan sammensættes på forskellige måder.

Det er en forudsætning, at barnet er motiveret, og at I som forældre er indstillet på et aktivt samarbejde.

Det er fysioterapeuten i PPS, der varetager vedligeholdelsestræning og vejledning.